Lesplan

Om als instructeur een goede les te kunnen geven is het belangrijk om een lesplan te hebben. Een lesplan geeft de instructeur houvast tijdens de les. Een instructeur beschrijft in een lesplan wat hij/zij van plan is te gaan doen in die les. Binnen Duosport gebruiken we een lesvoorbereidingsformulier om een les voor te bereiden.

Kies uit: