9 – 11 & 12+

De indeling van de groep kinderen die 9 jaar en ouder zijn gebeurt op de grote baan. Afhankelijk van het aantal kinderen worden de kinderen opgedeeld in 9/10/11 jaar en 12+. Op de grote baan worden de kinderen opgevangen door de indeler. Deze indeler houdt nog een praatje en verteld wat de bedoeling is. Ondertussen worden alle kinderen geteld door de andere instructeurs zodat duidelijk is hoeveel kinderen er in ieder groepje zullen komen (we gaan uit van ongeveer 15 kinderen per groep).

Om alle kinderen in te delen schaatst deze groep op de grote baan een x aantal rondes. Op basis van binnenkomst worden de groepen gevormd. Belangrijk daarbij is dat er goed opgelet wordt of kinderen wel het juiste aantal rondes hebben gereden. Dit voorkomt dat ze niet in de juiste groep zitten. Er zijn altijd een aantal kinderen die liever nog geen grote ronde rijden. Deze blijven gelijk bij een instructeur achter. Als een instructeur het juiste aantal kinderen heeft gaat hij/zij gelijk weg naar een eigen plekje op de baan. Zo blijft het voor de kinderen die binnenkomen duidelijk naar welke instructeur ze moeten.

LET OP! Het kan voorkomen dat een kind (nog) niet in de goede groep zit of later het ijs op komt. Er is altijd een instructeur aanwezig die zich puur bezighoudt met het schuiven tussen de groepen, waar dat nodig is!