Jeugd

We onderscheiden vier leeftijdscategorieen bij Duosport. Elke leeftijdscategorie heeft een andere benadering van lesgeven nodig maar de weg waarlangs geleerd wordt is voor alle kinderen hetzelfde.

Soorten van aanleren

Er zijn verschillende soorten en stromingen van aanleren. Imitatie, Intrinsieke en Extrinsieke (de)motivatie en Probleemoplossend leren zijn de stromingen die Duosport het meest aanspreken. Het betekent niet dat dit de enige zijn maar wel dat deze soorten van aanleren het meest binnen Duosport worden gebruikt.

Leeftijdsgroepen

Duosport maakt bij het lesgeven onderscheid in leeftijd. Elke leeftijdsgroep maakt een andere ontwikkeling door en vergt daardoor een andere aanpak. Bij de indeling van de groepen wordt dus rekening gehouden met de ontwikkeling van het kind en de daarbij passende aanpak.

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de volgende leeftijden:

Of bekijken het methodisch analyse.

Als je meer wilt lezen over methodiek dan kan dat bij modules: Methodiek Jeugd