Voorwaarden

Cursus

Deelname aan activiteiten van Duosport is altijd voor eigen risico. Duosport houdt zich het recht voor een activiteit af te gelasten bij onvoldoende deelname en overmachtsituaties. Duosport gaat er vanuit dat je deelneemt  en betaalt voor de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld. Als je, als gevolg van gewijzigde omstandigheden, onverwacht de cursus wilt annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren. Wij restitueren alleen als je vóór het verstrijken van de helft van de geboekte cursusperiode schriftelijk annuleert en de leskaart retourneert. Naast de verstreken cursusweken rekenen wij € 12,50 administratiekosten en wordt verbruikte entree omgerekend naar de losse entreeprijs. Bij annulering na de helft van de een cursusperiode restitueren wij geen cursus- en entreegelden meer. Overzetten van gemiste lessen of niet verbruikte entree naar een volgend seizoen is niet mogelijk. Verdere voorwaarden betreffende het entreegedeelte op de leskaart staan op de site van de ijsbaan. Wij zijn per mail altijd bereikbaar (info@duosport.nl) en telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur via 0900-duosport (3867767) 10 ct. per minuut.( tijdens het schaatsseizoen ).

Eenmalige activiteit

De les kan je tot 48 uur van te voren annuleren waarbij er € 12,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de les wordt het gehele lesbedrag in rekening gebracht. Deelname is altijd voor eigen risico.